Avira Antivir Virus Definition File Update 2011 screenshot

Avira Antivir Virus Definition File Update 2011

Gratis nedlasting

Trial

Avira Antivir Virus Definition File Update (NT/2K/XP) er en spesiell oppdatering for antivirusprogrammet Avira Antivir.

Nye skadelige programvarer blir stadig introdusert på Nettet; hvilke kan trenge seg inn på datamaskinen din og forårsake forskjellige typer skade. Konsekvensene kan være for eksempel forsinkelser og til og med tap av viktig Informasjon. De som utpreger seg blant disse skadelige programmene, er spionene, trojanerne og ormene.

Av denne grunn er det nødvendig å ha en oppdatert database av antivirus og dermed også forbedre muligheten til at virus blir oppdaget og eliminert. Avira Antivir Virus Definition File Update (NT/2K/XP) vil oppdatere antivirusprogrammet ditt slik at det kan bekjempe alle slags skadelige koder.

Med Avira Antivir Virus Definition File Update (NT/2K/XP) vil du kunne oppdatere databasen til din antivirus Avira og du kan navigere uforstyrret under den forsikring at de siste utgavene av trusler som sirkulerer på Nettet, ikke vil kunne skade deg.

Grunnleggende krav for at Programvaren skal fungere:

- Avira Antivir må allerede være installert.